Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat Kapı No: 2809 Bayraklı İzmir
Telefon +90 232 242 3651

Eğitimin Hedefi

Eğitimde katılımcılara aşağıdaki konular aktarılacaktır.

  • Tehlikeli kimyasalların nitelikleri, sınıflandırmaları, işaretlemeleri ve etiketlemeleri hakkında bilgi vermek
  • Tehlikeli kimyasallarla çalışma koşullarında ve proseslerde alınması gereken önlemeleri, mevzuat kapsamında teknik düzenlemeleri ve gereklilikleri aktarmak
  • Tehlikeli kimyasalların kullanılması, depolanması, etiketlenmesi ve taşınması prensiplerinin mevzuata uygunluğunu değerlendirmek
  • Kimyasal risk etmenlerini, alınacak tedbirleri ve risk değerlendirme yöntemlerini belirlemek
  • Hammadde, ürün ve prosesleri tehlikeli kimyasal madde içeren tesis ve işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği modelleri hakkında bilgi vermek

 

KİMLER KATILMALI?

 

Kimyasallar ile çalışmalar yapan herkes

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

6 saat