Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat Kapı No: 2809 Bayraklı İzmir
Telefon +90 232 242 3651

EĞİTİM AMACI

Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimi; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güçlü ve zayıf yönlerine odaklanarak, mevcut durumun ortaya çıkarılması, gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanması ve uygulanması açısından önem taşımaktadır.

Bu eğitim sonucunda; KPI ölçümlerinin saptanması, farkındalığın arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumun sağlanması, kazaların önlenmesi gibi konularda alınması gereken aksiyonların belirlenmesinde ve daha güvenli iş alanları oluşturulmasında etkin bir rol oynaması hedeflenmektedir.

İş kazalarının gerçekleşmesinde davranışların büyük payı vardır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Davranış Odaklı İş Güvenliği Teorisi

Davranışların Anlaşılması

Hata Yapma Nedenleri

Kazaların Kök Nedenleri

Koşullar – Davranışlar – Sonuçlar

Tehlike ve Risk Yönetimi

Davranış Odaklı Denetim Planlama

Çalışanlara Nasıl Yaklaşılmalı?

Dinleme ve Soru Sorma Teknikleri

Ödül/Disiplin/Güvenli Çalışma Kültürü

Güvensiz Davranışı Düzeltme

Denetim Kapanışı ve Raporlama

Güvensiz Davranış İndeksi

Davranış Odaklı Denetim Verilerinin Analizi

Grup Çalışması

 

HEDEF KATILIMCI

Üst ve orta düzey yöneticiler

Tüm çalışanlar

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

1 gün – 8 saat