Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat Kapı No: 2809 Bayraklı İzmir
Telefon +90 232 242 3651

EĞİTİMİN AMACI

Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetimi Eğitimi; proaktif (önleyici) yaklaşımla işyerlerindeki risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanması konusunda yetkinlik kazandırılması amacıyla tasarlanmıştır.

Risk değerlendirmeleriyle oluşabilecek iş kazalarının önüne geçilebilir.

Çalışma alanlarında yapılacak risk değerlendirmeleriyle; iş kazalarının önlenmesi, mevcut önlemlerdeki eksikliklerin giderilmesi, iş devamlılığının sağlanması ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun ortamı yakalamaları hedeflenmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Kaza/olay nasıl meydana gelir?

Risk yönetimi konusunda yasal gereklilikler

Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlayarak tehlikeleri tanımlanması

Kazalara ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi

Risk analiz yöntemleri

Riskleri kontrol hiyerarşisi, risk önceliklerinin belirlenmesi

Risk kontrol tedbirlerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi

Düzeltici önleyici faaliyetleri belirlenmesi ve aksiyon planları

Bulguların kayıt altına alınması

 

HEDEF KATILIMCI

İşveren veya işveren vekili

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri

İşyerindeki çalışan temsilcileri

İşyerindeki destek elemanları

İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar

Mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar

 

EĞİTİMİN SÜRESİ

1 gün