Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat Kapı No: 2809 Bayraklı İzmir
Telefon +90 232 242 3651

ATEX 153 olarak adlandırılan 99/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ülkemizde “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” olarak 30 Nisan 2013 tarihinde yeniden yayımlanmıştır. ATEX 153’de, Bölge’lerin (Zone) genel tarifi yapılmakta ve bir tesisdeki tehlikeli alanların hangi bölgelere girdiğinin belirlemesi işverene bırakılmaktadır.

Patlayıcı ortamlarda kullanılabilecek ekipmanlarla ilgili detayları içeren ve ATEX 114 olarak bilinen 2014/34/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ise mevzuatımıza “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik” olarak aktarılmıştır. Bu yönetmeliğe göre ise korumalı aletlerin ve işyeri iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin tarifi yapılmaktadır, ancak bu yönetmeliklerdeki tedbirlerin uygulanabilmesi için de önce ATEX 153’de belirtilen patlayıcı ortam sınıflamasının yapılmış olması gerekmektedir.

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanması danışmanlık içeriği;

 • Kullanılan kimyasalların sınıflandırılma tablosunun hazırlanması,
 • Tozlu Ortamlar İçin EN 60079-10-2:2015 ve CEI 31-56 uygulanması,
 • Alanların gezilerek boşalma kaynaklarının tespit edilmesi ve yerleşim planları üzerinde işaretlenmesi,
 • Gaz ve sıvı buharları için Zone’ların EN 60079-10-1:2015, İtalyan Standartı CEI 31-35,  EN 50272-2 Standartına (akü şarj alanları) göre hesaplanması,
 • Zone Haritalarının çizilmesi,
 • Tank ve borulama sistemleri için ALOHA Software’i kullanılarak yangın ve patlama modellerinin oluşturulması (TNT eşdeğer patlama endeksi, Multi Enerji modellemesi, Termal Radyasyon modelleme vb.),
 • Patlayıcı ortam risk değerlendirmesi,
 • Patlamadan Korunma Dokümanının hazırlanması,
 • Zone haritalarının çıkarılması sonrası exproof elektriksel ekipmanların listelenmesi ve hesaplanan Zone’lara Ex Kategorilerinin uygunluğunun değerlendirilmesi

EN 60079-10-1:2015, İtalyan Standartı CEI 31-35 ve EN 60079-10-2:2015, EN 50272-2 Standartına (Akü şarj alanları) Patlayıcı Gaz ve Toz Ortamlarında Tehlikelerin Sınıflandırılması (Zone Hesaplaması)

Tehlikeli alanların sınıflandırılmasının amacı, farklı derecelerde/olasılıklarda risk taşıyan farklı bölgeleri, her bir bölgede kullanılacak olan uygun elektriksel ekipmanın seçimi ve kurulumunu sağlamak için birbirinden ayırmaktır.

EN 60079-10-1:2015, İtalyan Standartı CEI 31-35, ve EN 60079-10-2:2015, EN 50272-2 Standardına (Akü şarj alanları), NFPA 499, NFPA 654  standartları çerçevesinde patlayıcı gaz ve toz ortamları oluşabilecek alanların sınıflandırılması ve BÖLGE (ZONE) tayini yapmak üzere hazırlanmış bir rehber niteliğindedir.

EN 60079-10-1:2015 standartının yetersiz kaldığı hususlar ile ilgili olarak İtalyan CEI 31-35 standartı kullanılacaktır. CEI 31-35 standartı İtalya’da, ortamda yanabilen gazların bulunduğu tehlikeli alanların sınıflandırılmasını sağlamak ve ATEX Direktifinin gereksinimlerinin uygulanmasına yardımcı olabilmek amacıyla iki adet kılavuz yayımlanmıştır. Özellikle Zone (Bölge) büyüklükleri için bu iki kılavuz kullanılmıştır. Bu kılavuzlar aşağıda belirtilmiştir:

 • CEI 31-35 Kılavuzu, “Patlayıcı ortamlarda kullanılan elektriksel ekipmanlar. CEI EN 60079-10 Normu (CEI 31-30) uygulama kılavuzu”
 • CEI 31-35/A Kılavuzu, “Patlayıcı ortamlarda kullanılan elektriksel ekipmanlar.  CEI EN 60079-10 Normu (CEI 31-30) uygulama kılavuzu. Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması, uygulama örnekleri.”