Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat Kapı No: 2809 Bayraklı İzmir
Telefon +90 232 242 3651

Tüm kuruluşlar, hedeflerini gerçekleştirme konusunda belirsizliklerle karşı karşıya kalır. Ancak iyi karar verme ile, katma değer sağlayabilir ve kuruluşunuzu koruyabilirsiniz. İşte burada, en iyi risk yönetimi uygulama kılavuzu olan ISO 31000 size yardımcı olabilir.

Kanıtlanmış bir yöntem olarak risk yönetimi, çıktıların kontrol edilebileceği alanları arttırırken çıktıların tahmin edilemeyeceği alanlardaki etkileri en aza indirmek için sistematik bir çerçeve ve proses sağlamaktadır. Risk yönetiminin temelleri ve ISO 31000:2018’in kilit terimleri, tanımları, prensipleri ve kılavuzları ile ilgili detaylı bilgi edindirmeyi amaçlayan bu bir günlük eğitimi; risk yönetimini anlamanızı, ISO 31000 hakkında bilgi sahibi olmanızı ve kuruluşunuzun risklerini etkin şekilde yönetmeye başlamak için gerekli temeli edinmenizi sağlayacaktır.

Yükseketkiyesahiphızlandırılmışöğrenmeyaklaşımımız, bilgilerinkalıcılığınıvebecerilerinuygulanmasınıiyileştirereköğrenmeyiarttırmaktadır. Bu eğitim, materyalleridahaiyianlamayıveişperformansınızadahafazlaetkietmeyisağlayan, alıştırmatemellibireğitimdir.

 

Kimler Katılmalı

Bir ISO 31000 Risk Yönetimiçerçevesininplanlanması, uygulanması, sürdürülmesiveyönetilmesindeyeralanherkesbueğitimekatılabilir.

Eğitimin Faydası

Bu eğitim:

  • ISO 31000:2018’de tarif edilen prensipleri, çerçeveyi ve prosesi anlamanıza
  • Riskleri yöneterek, kararlar vererek, hedefler oluşturarak ve bunlara ulaşarak ve performansı iyileştirerek kuruluşunuzda değer yaratmanıza ve bu değeri korumanıza
  • Kuruluşunuzun strateji oluşturması, hedeflerine ulaşması ve bilgiye dayalı kararlar vermesi için yardımcı olmanıza
  • Tüm seviyelerde risk yönetimi için yönetim ve liderliğin rolünü anlamanıza

yardımcı olacaktır.

Eğitim Yapısı

Bu eğitimi tamamladığınızda şunları yapmak için bilgi sahibi olacaksınız:

  • Risk yönetimindeki anahtar zorlukları ve zorunlulukları açıklamak
  • ISO 31000:2018’in temel terimlerini ve tanımlarını kullanmak
  • ISO 31000:2018’in önemini ve kuruluşunuza faydalarını belirlemek
  • Kuruluşunuz ile ilgili risklerin yönetimi için prensipleri, çerçeveyi ve prosesi kavramak

Ön Gereklilikler

Ön şart bulunmamaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ

1 Gün