Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat No: 2809 Bayraklı / İzmir
Telefon +90 232 242 3651

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Şirketlerin kalıcı olması için geleceği görerek değişmeleri ve bu değişimleri sistematik şekilde yönetmeleri günümüz şartlarında bir koşul haline gelmiştir. Bu nedenle değişimi iyi yönetemeyenler, kendilerini değiştirilmiş olarak bulurlar ya da yok olurlar.

Değişim yönetimi, kurum kültürünün değişen dünyayla uyumlu hale gelmesini sağlayarak, sürdürülebilir bir değer yaratmak yolundaki en büyük adımdır. Günümüzde geleceği görebilen, buna kendini hazırlayan ve değişime ayak uyduran kuruluşlar hayatta kalmaktadır.

Değişiklik ihtiyacı pek çok sebepten doğabilir; örneğin misyon değişimleri, strateji değişimleri, uygunluk şartları değişimi, üretim hatlarının bir sahadan diğerine taşınması, uygun olmayan çıktıların iyileştirilmesi için prosesin değiştirilmesi, yeni bilgi ve iletişim teknolojisi kullanılması, dış kaynak kullanımı, ürün kalitesini etkileyen hammadde değişimleri, sürecin tamamen veya büyük ölçüde değiştirilmesi, organizasyonel yapıdaki kritik ve köklü değişiklikler, şirket yapısı değişiklileri-şirket evlilikleri gibi.
Değişiklik ihtiyacını tespit etmek ve yönetmek genel olarak şirket üst yönetimi ve süreç sahiplerindedir. Tespit edilen değişikliğin iyi yönetilmesi ise iş güvenliğini, çevreyi ve kaliteyi ve memnun müşteriyi beraberinde getirecektir.

Öngörülen herhangi bir değişikliğin kontrollü bir şekilde planlanması ve uygulanmasını sağlamak amacıyla yönetilmesini beklemektedir. Değişikliğin planlı şekilde yapılmasının amacı, sisteminin bütünlüğünü ve organizasyonun değişim sırasında riskleri ve çevresel uygunluğu sağlamaya devam etme kabiliyetini korumaktır.

Değişim yönetiminde, gerekli planlama ve faaliyetlerin seviyesi, kuruluşun büyüklüğü, süreçlerin karmaşıklığı ve değişimin potansiyel sonuçlarına bağlı olarak değişebilmekle birlikte genel olarak aşağıdaki 7 adımın uygulanması faydalı olacaktır:

o Değişim İhtiyacının ve Amacının Belirlenmesi
o Değişim Planının yetki ve sorumluluklar, zaman, finansal ve diğer kaynakları içerecek şekilde Hazırlanması
o İletişim Planının kurum içindeki ilgili kişiler, müşteriler, tedarikçiler ve diğer tarafları da dikkate alarak Hazırlanması
o Risk/Fırsat Yönetimi yaklaşımı ile Değişimin Sonuçlarının ve Etkilerinin Planlanması (kalite yönetim sistemi, insan kaynağı, altyapı, ilgili taraflar vb.)
o Değişim süreci ve sonrası için ihtiyaç duyulan yetkinliklerin, Organizasyonel Değişikliklerin Planlanması
o Değişikliğin Uygulanması
o Gerçekleşen Değişikliğin planlanan şekilde yürütüldüğünün Kontrolünün Sağlanması ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Bu adım değişikliğin uygulanma adımlarında da ayrıca yapılmalıdır.)

Değişimin başından sonuna kadar ilgili kayıtların kurumsal hafızaya girmesi şirket için yararlı olacaktır.

Değişiklik planlandığı şekilde tamamlandıktan sonra etkinliğini görmek için mutlaka izlenmelidir. Ayrıca değişim sonrası faaliyetler tekrarlanıyorsa, yani artık kuruluşun bir prosesi haline gelmişse “süreç” olarak tasarlanması önemlidir.