Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat No: 2809 Bayraklı / İzmir
Telefon +90 232 242 3651

KARBON AYAK İZİ DANIŞMANLIĞI

Tesisinizdeki faaliyetlerinize bağlı oluşan ve küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olan karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarınızın, CO2 eşleniği cinsinden çevreye verdiği zararın sayısal olarak hesaplanıp ISO-14064’e göre raporlanmasını içeren hizmetimizdir. Bu hizmetimiz ile şirketinizin faaliyet alanları (scope) bazında Karbon Ayak İzi hesaplanmış olacaktır.

ÇALIŞMA YOL HARİTAMIZ

A   KAYNAK ARAŞTIRMASI

Tesisiniz için belirleyeceğimiz sınırlar içinde, sera gazı emisyon kaynakları tespit edilir.

B   VERİ TABANI OLUŞTURULMASI

Tespit edilen emisyon kaynaklarına göre bir Veri Tabanı oluşturulur.

C   VERİLERİN TOPLANMASI VE KATEGORİZE EDİLMESİ

Emisyon kaynaklarından, ilgili yıla ait emisyon miktarının tespitine yönelik gerekli veriler toplanır ve faaliyet alanlarına ve kaynak tipine göre kategorize edilir.

D   EMİSYONLARIN HESAPLANMASI

Toplanan emisyon verileri veritabanına aktarılarak emisyon miktarları hesaplanır.

E   MEVCUT EMİSYON DURUMUNUN RAPORLANMASI

Hesaplanan emisyon verilerine dayalı ISO-14064 standardına göre tesisinize ait Karbon Ayak İzi Raporu hazırlanır.

F   EMİSYON AZALTIM HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ

Emisyon azaltım projeleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sayesinde tesisinizin emisyon azaltım potansiyeli sayısallaştırılır.

 

G  EMİSYONLARIN AZALTILMASI

Tesisinizde tespit ettiğimiz emisyon azaltım projelerinin hayata geçirilmesi sağlanır.