Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat No: 2809 Bayraklı / İzmir
Telefon +90 232 242 3651

EĞİTİMİN AMACI:

Sosyal Uygunluk ve Marka denetimlerinin gerekliliklerini karşılayan bir yönetim sisteminin kurulması ve/veya geliştirilmesini isteyen İşletmelerimizin ya da Sosyal Uygunluk alanında kendisini geliştirmek isteyen kişi ve işletme çalışanlarının ve yöneticilerin gerekli bilgiye sahip olması

Müşterileri tarafından sosyal uygunluk (code of conduct) denetimi geçirecek kuruluşların denetim öncesi bilgilendirilmesi ve yönetim sistemin revizyonu

KAPSAMI:

  • Sosyal uygunluk nedir ?
  • Sosyal Uygunluk Yönetim sisteminin oluşturulması
  • Sosyal Uygunluk standartlarının kapsamı (Çocuk İşçilik, Zorla Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü, Ayrımcılık, Disiplin Uygulamaları, Çalışma saatleri, Ücretlendirme, Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemleri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Çevrenin Korunması, İnsan kaynakları Yönetimi)
  • Sosyal Uygunluk standartlarına uygun sistemin kurulmasına ve tetkikine yönelik bilgiler
  • Örnek olay analizlerinin yapılması
  • Örnek Bordro ve Zaman ödeme kayıtlarının incelenmesi

KATILIMCILAR:
Sosyal Uygunluk denetimleri öncesi işletmelerini sosyal uygunluk standartlarına uygun hale getirmek, standartları takip etmek ve bu standartlara göre geliştirmek isteyen kuruluş yöneticileri ve çalışanları ile

Sosyal Uygunluk konusunda kendisini geliştirmek, kariyer yapmak ve uzmanlaşmak isteyen herkes katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ:

2 gün/8 saat