Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat No: 2809 Bayraklı / İzmir
Telefon +90 232 242 3651

Sürdürülebilir gelecek için, ‘’Ağaç Yaşken Eğilir’’ mottosu ile yola çıktık.

Günümüzde iş dünyasının toplumsal beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasında, çağımızın önümüze getirdiği sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların çözümüne yönelik daha bütüncül bir sorumluluk üstlenmesi gerekliliği kendini göstermektedir. 

Danışmanlık sektöründe bulunan WCC Danışmanlık, toplumsal ihtiyaçları karşılayan ürün ve hizmetler geliştirirken, zamanın ruhunu özümseyerek, tedarik, üretim, ürün ve hizmet tüketimi gibi süreçlerde faaliyetlerinden kaynaklanan başta çevresel etki olmak üzere sürdürülebilirlik risklerinin bertarafına yönelik politika ve eylem düzeyinde çalışmalar yürütmektedir. 

WCC Danışmanlık, sürdürülebilirlik önceliklerini merkezine alan bir bakış açısıyla geliştirdiği uygulamalarla çevresel sorunlara yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle yanıt vererek, riskleri fırsatlara dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu anlayışla, kuruluşundan bugüne ön plana koyduğu çevresel duyarlılığın toplum geneline yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir kültür haline gelmesi adına, Ağaç Yaşken Eğilir mottosu ile yola çıkarak, resmi kurumlar, mesleki örgütler, sivil toplum kuruluşları, yerel veya uluslararası tüm ilgili taraflarla ortak girişimler oluşturmaktadır.