Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat No: 2809 Bayraklı / İzmir
Telefon +90 232 242 3651

DANIŞMANLIK KAPSAMI

Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım vb. konularda çalışma ortamını, kullanılan maddeleri, iş ekipmanlarını ve çevresel şartları dikkate alarak, meydana gelebilecek risklerle ilgili planlama ve ilgili tatbikatları içerecek şekilde acil durum eylem planları hazırlanır.

 

Ne Yapıyoruz?

 • Mevcut Durum Analizinin yapılması,
 • Mevcut Durum analizinde belirlenen eksikliklerin raporlanması,
 • Mevcut Durum Analizinde Belirlenen Eksiklikler için Aksiyon Planlarının Hazırlanması,
 • Doğal afet planının oluşturulması için destek olunması,
 • Arama ve kurtarma ile süreçleri tanımlayarak, acil durum ekiplerinin görev dağılımının yapılması,
 • Acil Durum Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları Eğitimlerinin Yapılması,
 • Acil durumda yapılması gereken ön çalışma ve hazırlıklarla ilgili yol gösterilmesi,
 •  
 • Arama, keşif ve kurtarma aşamasında yapılması gereken konuların belirlenmesi,
 • Psikolojik ve fiziksel tepkilere karşı alınması gereken önlemlerle kamuoyu baskısı konularında yapılması gerekenlerin belirlenmesi,
 • Acil durum senaryoları ve tatbikatların organizasyonu ve gerçekleştirilmesi,
 • Nihai durum tatbikat organizasyonunun raporlanması,