Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat No: 2809 Bayraklı / İzmir
Telefon +90 232 242 3651

Exproof uygunluk değerlendirme çalışmasının amacı, 94/9/AT sayılı Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik kapsamına giren exproof ekipmanların sahalarda belirlenen Zone ‘lara (Bölge) uygun Kategori ve Ex özellikte seçilip seçilmediğinin belirlenmesi, bu süreç için belirlenmiş satınalma prosesinin incelenmesi, kullanılan ekipmanların sertifikalarının kontrolü ve arşivleme süreci, eğitim bilgilerinin incelenmesi kapsamında inceleme ve raporlama yapılmasını içermektedir.