Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat No: 2809 Bayraklı / İzmir
Telefon +90 232 242 3651

Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenmesi ve analiz edilmesi, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamalarının izlenmesiyle gerçekleştirilir.

Ne Yapıyoruz?

Kuruluşunuzun yapısına, kültürüne, ihtiyaç ve beklentilerine uygun risk değerlendirmesi alt yapısını oluşturarak, bunu iyileşme fırsatı olarak kullanmanızı sağlıyoruz.

İşten kaynaklı kazaların, maddi zararların ve meslek hastalıklarıyla ilgili kök sebepleri değerlendirerek, kontrol tedbirlerinin kararlaştırılmasına destek oluyoruz.

Risk değerlendirmesini tasarım aşamasını da kapsayacak şekilde yaparak, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri uygun risk değerlendirme metodu ile tanımlıyoruz.

Saha ziyareti öncesi hazırlık ve saha gözlemi yaparak, birim yöneticisi ve temsilcileri ile görüşme yapıyoruz.

Risk değerlendirmesi ile ilgili dokümantasyonun, analizlerin, derecelendirmenin ve güncellemelerin takibinin etkin olarak yapılmasına destek oluyoruz.