Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat No: 2809 Bayraklı / İzmir
Telefon +90 232 242 3651

Mevcut Durum (GAP) Analizi; mevcut sağlık, güvenlik ve çevre yönetim sistemlerinizin ve ilgili düzenlemelerin, yasal gerekliliklere, bilinen standartlara ve en iyi uygulama tekniklerine göre uygunluğunu karşılaştırmanıza yardımcı olur. Mevcut Durum (GAP) Analizi ile organizasyonunuzun performansını iyileştirerek, daha yüksek standartlara ulaşılmasını sağlayabilirsiniz.

Ne Yapılır?

Yasal gereklilikler kapsamında sorumlulukların ve görevlerin karşılanma düzeyi değerlendirilir.

Hedeflediklerinizle mevcut durum arasındaki fark raporlanır, eksikliklerle ilgili uzman tavsiyesi ile daha yüksek standarda ulaşmanıza destek olunur.

Hangi süreçlerde iyi olduğunuzu görebilmeniz sağlanır, eksikliklerin giderilmesi için uygun yöntemler önerilir.

Denetim öncesinde gerekli adreslemeleri yapabilmenize, etkili hedef kaynakları tespit edebilmenize ve denetim süreçlerine aşinalık kazanmanıza yardımcı olunur.

Analiz sırasında, kuruluşunuzdaki her kademeden çalışan ile görüşülerek, inceleme kapsamı geniş tutulur.

Denetim sonunda, bulguları ve iyileştirilmesi gereken konuları içerek detaylı bir rapor hazırlanır.

 

Başlıca konular aşağıdaki gibidir:

 

 • Organizasyon, Roller, Sorumluluklar, Liderlik ve Taahhüt
 • Sağlık ve Güvenlik Politikası, İçerik ve Kapsam
 • Yasal Gereklilikler
 • Paydaşların Katılımı ve Danışmanlık
 • Sağlık ve Güvenlik Hedefleri, Plan ve Programlar
 • Yetkinlik ve Yeterlilik(Davranışlar dahil)
 • Risk Yönetimi
 • Sağlık ve Güvenlik Kaynaklarının Sağlanması
 • Değişim Yönetimi
 • Bilgilendirme, Veri ve İletişim Yönetimi
 • Tedarik, Dış Kaynak ve Yüklenici Yönetimi
 • Kriz Yönetimi ve İş Sürekliliği (yangın güvenliği dahil)
 • Sağlık ve Refah (Psikososyal tehlikeler dahil)
 • Sağlık ve Güvenlik Kontrolleri (özel operasyon süreçleri dahil)
 • Çalışma Ekipmanları (KKD dahil)
 • Tehlikeli maddelerin kontrolü (biyolojik maddeler ve asbest dahil)
 • Sağlık Denetimi (KVKK Çerçevesinde)
 • Sürekli Gelişim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Aktif ve Reaktif İzleme
 • Güvenlik Olay Yönetimi