Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat No: 2809 Bayraklı / İzmir
Telefon +90 232 242 3651

Kimyasal tehlikelerde güvenlik yönetiminin temel ilke ve kuralları ile bu kapsamda yürütülecek çalışmalar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. Maddesi uyarınca çıkarılan “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” te tanımlanmıştır.

 

Bir kimyasalın güvenli bir biçimde üretilmesi, taşınması, kullanılması ve yok edilmesi; yani denetim altında tutulması için ilk ve en önemli adım kimyasalların özellikleri ile çevreye ve insana olan zararlarının bilinmesidir.

 

Çalışanları kimyasal tehlike ve risklerden korumak için işyerlerinde bu tehlike ve riskleri önlemeyi ve/veya çalışanları bunlardan korumayı amaçlayan, yerinde ve sürekli yürütülen sistematik etkinlikler gerçekleştirilmelidir. Amaca ulaşmak için, bu etkinlikler bir risk değerlendirmesine dayanan, çalışanların katılımı ile ve görüşleri alınarak hazırlanmış bir işyeri sağlık güvenlik politikasına ve eylem planına uygun olarak yürütülmelidir.

Profesyonel ekibimiz ile birlikte işyerinizde Kimyasal Risk Analizi yaparak, çalışanlarınızı ve iş yerinizi daha güvenli hale getirebilirsiniz.

 

Risk değerlendirmesinde;

•        Kimyasalların tehlikeli özellikleri,

•        Üretici veya sağlayıcının kimyasal hakkında sunduğu güvenlik ve sağlık bilgileri,

•        Maruziyet düzeyi, türü ve süresi,

•        Kimyasalların kullanıldığı etkinlikler ve kullanılan miktarları,

•        Ulusal mesleki maruziyet sınır değerleri veya biyolojik sınır değerleri,

•        Alınmış veya alınması gereken önleyici önlemlerin etkililiği,

•        Yapılmış sağlık izlemi sonuçları esas alınır.