Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat No: 2809 Bayraklı / İzmir
Telefon +90 232 242 3651

Sürdürülebilir bir firma olmak ve global pazarda yer almak istiyorsanız, tüm değerlerimizle sizlere ilham vermeye, danışmanlık ve eğitim süreçleri ile hizmet sağlamaya hazırız.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir?

Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, faaliyetlerimizin çevresel etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu kabul, çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade toplum dinamikleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşlardan ürünlerini üretirken veya hizmetlerini sunarken yürüttükleri faaliyetlerin çevresel etkilerini belirlemeye, bunları değerlendirmeye, önemli etkilerini kontrol altına almaya, yasal limitlere uymaya, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmaya ve çevresel performanslarını sürekli iyileştirmeye yöneltir.

Bilinçli tüketiciler, tedarikçilerinin çevre politikalarını satınalma kriterlerinden birisi olarak sorgulamaktadır. Bilinçli tüketiciler yaşadığı çevreye değer veren ve çevresel etkilerinin farkında olan tedarikçiler ile çalışmak istiyorlar.

ISO 9001 kalite yönetimi üzerine ve OHSAS 18001 iş güvenliği yönetimi üzerine odaklanmış standartlardır. Çevre yönetimine odaklanan ISO 14001:2004 standardı, kalite ve iş güvenliği yönetim sistemleri ile ortak prensiplere sahiptir. Bu nedenle kalite ve/veya iş güvenliği yönetim sistemlerine sahip olan bir kuruluş, ISO 14001’ i mevcut sistemlerine kolaylıkla entegre edebilir (bütünleştirebilir).

Neden ISO 14001?

• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumun arttırılması sağlar.
• Çevresel etkilerin farkında olunmasını sağlar.
• Çevresel etkilerin değerlendirilmesini ve kontrol altına alınmasını sağlar.
• Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılmasını sağlar.
• Çevresel performansın arttırılmasını (çevresel etkilerin azaltılmasını) sağlar.
• Hammaddelerin, doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlar.
• İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması sağlar.
• Çalışanların bilinçlenmesini sağlar ve motivasyonunu arttırır.
• Acil durumlara (kaza, deprem, yangın, sel vb.) karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.
• Kuruluşun imajının artmasını sağlar.
• Tüm dünyaca kullanılan ortak bir dil olduğundan uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlar.