Adres Folkart Towers No: 47 B 28.Kat No: 2809 Bayraklı / İzmir
Telefon +90 232 242 3651

Sürdürülebilir bir firma olmak ve global pazarda yer almak istiyorsanız, tüm değerlerimizle sizlere ilham vermeye, danışmanlık ve eğitim süreçleri ile hizmet sağlamaya hazırız.

ISO 45001:2018– İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi nedir?

Büyük ya da küçük ölçekli, üretim ya da hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaları yasal zorunluluktur. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, kuruluşların bu zorunluluğunu yerine getirmesine yardımcı olacak uluslararası tanınan bir standarttır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG), iş güvenliği ile ilgili faaliyetlerin sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

ISO 9001:2008 kalite yönetimi üzerine ve ISO 14001:2004 çevre yönetimi üzerine yoğunlaşmış standartlardır. İş güvenliğinin yönetimine odaklanan ISO 45001:2018 standardı, kalite ve çevre yönetim sistemleri ile ortak prensiplere sahiptir. Bu nedenle kalite ve/veya çevre yönetim sistemlerine sahip olan bir kuruluş, ISO 45001:2018’ i mevcut sistemlerine kolaylıkla entegre edebilir (bütünleştirebilir).

Neden ISO 45001:2018?
• Mevcut kanun ve yönetmeliklere uyumun güvence altına alınmasını sağlar.
• Tehlikelerin farkında olunmasını sağlar.
• İSG ile ilgili risklerin değerlendirilmesini ve kontrol altına alınmasını sağlar.
• İş kazalarının azalmasını sağlar.
• Yönetimin taahhüdünün karşılanmasını sağlar.
• İSG faaliyetlerinin sistematik olarak iyileştirilmesini sağlar.
• İş gücü kaybını azaltır (yaralanma, kaza, meslek hastalıkları vb.)
• Çalışanların bilinçlenmesini sağlar ve motivasyonunu arttırır.
• Acil durumlara (kaza, deprem, yangın, sel vb.) karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.
• Kuruluşun imajının artmasını sağlar.
• Tüm dünyaca kullanılan ortak bir dil olduğundan uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlar.